UB SEED

Program de sprijin pentru elevi

Ce facem?

Prin programul UB SEED sprijinim elevii cu potențial selectați din clasa a VII-a, proveniți din familii cu venituri mici aflate în medii defavorizate, care nu se pot dezvolta educațional din cauza lipsurilor materiale și financiare. 

Cum facem?

Elevii acceptați în programul UB SEED vor beneficia timp de 5 ani școlari de cursuri online, activități, mentorat, sprijin material și/sau financiar.

CURSURI ONLINE

vor fi susținute de către profesorii Universității din București, în baza preferințelor exprimate de către elevi.

MENTORAT

va fi oferit de către studenții Universității din București care îi vor îndruma și sprijini pe elevi în parcursul lor școlar.

EVENIMENTE

vor fi organizate activități de formare și socializare pentru elevii înscriși în program

SPRIJIN MATERIAL/FINANCIAR

elevii selectați în program pot beneficia de sprijin material (laptop, rechizite) și decontarea eventualelor cheltuieli realizate în scop academic.

60
DE ELEVI
SELECTAȚI

30 de elevi vor beneficia de cursuri online, activități, mentorat și sprijin material și/sau financiar

+

30 de elevi vor beneficia de cursuri online și activități

De ce SEED?

Educația din România are nevoie de implicarea tuturor actorilor din societate, astfel încât intervențiile sistemice să răspundă celor mai grave probleme cu care se confruntă sistemul național: scăderea calității educației, în corelație cu menținerea inechităților și excluziunii educaționale, nivelul scăzut de cunoștințe de bază în rândul elevilor, abandon școlar și participare scăzută la învățământ terțiar și formare continuă 

 

15,3%

dintre persoanele cuprinse între 18 și 24 de ani au părăsit școala

1/4

în zonele rurale, una din patru persoane a părăsit școala prea devreme

Sursă date: Monitorul educației și formării 2019 | 2020 – România, Comisia Europeană

37,1%

dintre elevii de liceu din promoția 2020 nu au absolvit Bacalaureatul

Ce ne propunem?

Susținerea participării elevilor merituoși (cu potențial) defavorizați la o educație incluzivă de calitate

Reducerea clivajelor între mediile sociale

Promovarea echității sociale

Mai multe detalii despre înscrieri poți afla aici:

Regulamentul programului poate fi accesat aici: